Tuesday, August 10, 2010

12สิงหาคม พ.ศ.2553 สังสรรค์พบปะคนเมี่ยน ที่ถ.รามคำแหง ซ. 122 บ้านเลขที่290/32


เชิญทุกท่านมาร่วมงาน

สังสรรค์พบปะคนเมี่ยน ที่ถ.รามคำแหง ซ.122 บ้านเลขที่ 290/32  หมู่บ้านรุ่งกิจ 2 ในวันแม่ 12 สค. 2010 เวลา 16.30
ทานอาหารเมี่ยนไล  ก๊องเมี่ยนหว่า  จั๋งเถาเมี่ยนล์งโอ่ฟรี